Schaken in Leonardo-onderwijs op Andersenschool

Sinds wanneer schaakles op school?

Al sinds 2011 worden er schaaklessen op school gegeven. In dat jaar kreeg de Andersenschool Leonardo-onderwijs, groepen speciaal voor hoogbegaafde kinderen.

Waarom gekozen voor schaakles?

Schaken zit vanuit de Stichting Leonardo vast in het lesprogramma omdat het de cognitieve, meta-cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen stimuleert.

Hoeveel kinderen en welke leeftijd?

Wekelijks krijgen zo’n 100 kinderen schaakles, verdeeld over 7 groepen. De jongste leerlingen zijn 5 jaar oud. Het leuke op deze school is dat niet alleen de kinderen uit het hoogbegaafdenonderwijs schaakles krijgen; ook kinderen uit het reguliere onderwijs kunnen aan de schaaklessen meedoen.

Welke lesmethode wordt er gebruikt?

Alle leerlingen hebben een Chessity-account waar ze op kunnen werken. Daarnaast kunnen kinderen er ook voor kiezen om in een stappenboekje te werken. Er wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van vaardigheden zoals concentreren, omgaan met winst en verlies en fouten maken. Ook is er ruimte voor creativiteit, zoals het ontwikkelen van eigen schaakvormen.