Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Dit geldt uiteraard ook voor de Stichting Jeugdschaak.

Als Stichting publiceren we zoveel mogelijk over de Nederlandse jeugdschaakactiviteiten. Dit doen we tekstueel, en visueel.

We nemen de Algemene verordening gegevensbescherming zeer serieus. We doen onze uiterste best alleen beelden en teksten te publiceren, waar expliciet goedkeuring op is gegeven door ouders of andere bevoegde mensen die direct in verband staan met de betreffende kinderen. Op de diverse jeugdschaak evenementen zal vooraf duidelijk gevraagd worden of er bezwaren zijn tegen het verspreiden van persoonlijke gegevens en beeldmateriaal. We zullen nadrukkelijk deze bezwaren respecteren en met grote zorg behandelen.

Mocht u toch nog enig materiaal terugvinden in onze media, waar u bezwaar tegen heeft, verzoeken wij dit direct te melden aan onze administratie, via onderstaand mailadres. Wij zullen er dan voor zorgen de betreffende gegevens direct te verwijderen uit de communicatie-uiting en u daarvan op de hoogte te brengen.

We hopen hiermee te voldoen aan de wet Algemene verordening gegevensbescherming, en het vertrouwen van de Nederlandse maatschappij te verdienen en te behouden.

Melden van bezwaar publiceren persoonlijke gegevens/foto’s: info@jeugdschaak.nl