Make Your Move: zet een stap naar elkaar toe

Schakers en vechtsporters komen elkaar niet snel tegen. Ze worden niet alleen gescheiden door een sportieve kloof, maar ook door een sociaal-culturele. Meestal behoren ze tot verschillende bevolkingsgroepen en (sub)culturen die grotendeels langs elkaar heen leven. Dat is niet bevorderlijk voor de sociale samenhang in wijken en steden.

Langs elkaar heen leven begint al op school. Leerlingen uit verschillende sociale groepen ontmoeten elkaar steeds minder vaak in de klas, zoals de Onderwijsraad onlangs signaleerde. De kloven worden dieper, de bruggen schaarser. De initiatiefnemers van Make Your Move vinden dat onwenselijk en onnodig. Zij willen daarom bruggen bouwen. Niet alleen tussen verschillende sporten, maar vooral tussen de mensen die de sporten beoefenen.

Dat doen ze door het inspireren, organiseren en begeleiden van wijkgerichte projecten, samen met partners in de wijk die bereid en in staat zijn een belangrijke rol te spelen bij de uitvoering. Daardoor is elk project ook werkelijk van de wijk.

De projecten bestaan uit sportieve uitwisselingen en kleinschalige evenementen, gebaseerd op de combinatie van schaken en vechtsport. Die evenementen brengen kinderen en jongeren met verschillende achtergronden samen. Op die manier versterken de projecten de sociale cohesie in stad, wijk en buurt.

Make Your Move is begonnen in Utrecht en inmiddels aan het uitbreiden naar andere plaatsen. Bezoek de website voor meer informatie: https://make-your-move.nl/