Het belang van sociale cohesie voor kinderen

Er bestaan tientallen definities van sociale cohesie of sociale samenhang. De kern van die definities is dat mensen die in dezelfde buurt wonen elkaar kennen, tegenkomen en spreken, zich betrokken voelen bij hun buurt, niet volledig langs elkaar heen leven.

Waarom is dat belangrijk? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat sociale cohesie allerlei voordelen biedt. De kans om slachtoffer te worden van criminaliteit neemt af. Risicojongeren ontsporen minder snel. Ouders die problemen hebben met opvoeden krijgen informele hulp van buurtgenoten. Bewoners zijn tevredener over hun buurt. Ouderen gaan minder vaak naar de huisarts. Mensen met een beperking functioneren beter zelfstandig. Sociale cohesie maakt buurten veiliger, leefbaarder en gezonder.

Bron: De invloed en effecten van sociale samenhang (Astrid Huygen & Freek de Meere, Verwij-Jonker Instituut)

Het belang van sociale cohesie voor kinderen

Leerlingen uit verschillende sociale groepen ontmoeten elkaar steeds minder vaak in de klas. Ze worden al op jonge leeftijd gescheiden en belanden op verschillende scholen en schooltypen. Afkomst speelt daarbij nog altijd een belangrijke rol.

Daardoor groeien veel kinderen op tot volwassenen die niet hebben geleerd om te gaan met mensen die anders zijn dan zijzelf. Als die ontwikkeling doorzet, creëren we een samenleving die bestaat uit strikt gescheiden wijken, culturen en bubbles, uit mensen die elkaar niet begrijpen. Willen we dat voorkomen, dan moeten we beginnen bij de jeugd.

Bron: Trouw

Bijdrage van schaken aan sociale cohesie

Schaken is een universele taal. Mensen leren schaken is hen opnemen in een wereldwijde gemeenschap. Van oudsher zijn het in Nederland vooral kinderen uit de meer bevoorrechte buurten die leren schaken, maar de laatste jaren komt daarin verandering. Projecten in bijvoorbeeld Amsterdam-Oost en Utrecht-Kanaleneiland zorgen dat meer kinderen en volwassenen leren schaken in wijken waar dat tot voor kort nauwelijks gebeurde. Schaken is de taal die hen in staat stelt in contact te komen met nieuwe mensen, in hun eigen buurt en ver daarbuiten.

Met dank aan Hajo Schoppen, auteur van dit artikel